Oferta

Do podstawowych czynności, które realizujemy możemy zaliczyć:

  • trasowanie fundamentów, ścian itp.
  • ustawienie szalunków
  • prefabrykowanie zbrojenia na placu budowy
  • montaż zbrojenia fundamentów, ścian, stropów itp.
  • układanie płyt filigranowych
  • ułożenie i zagęszczenie betonu
  • pielęgnacja betonu
  • rozbieranie szalunków po uzyskaniu przez beton określonej wytrzymałości
  • wykonanie wszelkiego rodzaju schodów
  • wykonanie ścian dekoracyjnych z betonu architektonicznego